úterý 23. prosince 2014

NYAPPY CHRISTMAS An Cafe

Christmas Eve is here tommorow ant the end of the year of the door. We would like to wish you all a nice holidays and all the best for the new year. And enjoy the holidays.

Year 2014 was for j-rock crazy, bud missed An Cafe. Thank goodness. Some of us had the opportunity to atted any concerts, when the boys were at the beggining of the year in Europe.

We have many Cafekkos. Thank for all likes, comments and your supprot you so much. Even though lately we ourselves have less time. Still try to provide all the informations and news about An Cafe. Be with us in the next year! :)The project came to us, unfortunately, a few photos, so you will not end video. Sorry, and thanks to everyone who sent picture!

Ketrin (Belgium)

 Yuuki (the Czech Republic)

Akisame (the Czech Republic)

Dzana (Germany)

Cherry (the Czech Republic)

Jessica (USA)

Teér-chan (the Czech Republic)


THANK YOU!

Please, wish a Merry Christmas guys on twitter with: 
#NappyChristmasAnCafe

pondělí 15. září 2014

[INTERVIEW (FRAGMENT)] CZ & EN

[ROZHOVOR (FRAGMENT)]
An Cafe mluví v rozhovoru o novém singlu Mousou Momou Sorosoro.

"Mousou Momou Sorosoro" téma o "chce být známý
ostatními." Lidé ve světě
Mousou Momou Sorosoro chcete, aby to ostatní lidé viděli. Co si myslíte?

Miku: Naši fanoušci, kteří mají rádi Visual Kei jsou vždy jako my. Ale na druhou stranu mají v srdci vážné problémy. Někdy čtu tweety na Twitteru. Nepíšete "Tyto bonbóny jsou chutné" jako normální holky.

Teruki: Souhlasím s
tebou. Viděl jsem některé zprávy a zlobím se na Cafekkos (smutný). Mám o ně strach, přečetl jsem si některé z vašich tweetů na twitteru nebo blog. Měli pár slov vyjadřující pláč.

Miku: Ale myslím, ž
e tato slova vyjadřují skutečné myšlenky. Napsal jsem tuto píseň pro lidi, jako jsou oni.


________________________________________________________________
[INTERVIEW (FRAGMENT)]
An Cafe speaks in an interview about the new single M
ousou Momou Sorosoro.

"M
ousou Momou Sorosoro" topic of "wants to be known by others." People around the world Mousou Momou Sorosoro want other people to see. What do you think?

Miku: Our fans who like Visual Kei as we always are. But on the other hand, have serious heart problems. Sometimes I read tweets on Twitter. Do
n't say "These candies are delicious" like normal girls.

Teruki: I agree with you. I saw some of the reports and I am angry at Cafekkos (
sad). I'm worried about them, I have read some of your tweets on twitter or blog. They had a few words expressing crying.

Miku: But I think that these words express the real thoughts.
I wrote this song for people like them.

 


neděle 14. září 2014

Miku opouští twitter / Miku leaves twitter (CZ &EN)

Mikova poslední zpráva na twitteru (čtvrtek 11.9.): Končím na twitteru ještě dnes. Budu dále pokračovat psát na FC blogu na ameblu. Děkuji vám.
Rozhodnutí (ameblo):


Dobrou noc
.


Je mi líto, že jsem se rozhodl odejít tak náhle z twitteru.

Živě v Sapporu jsem opravdu cítil co je to radost, zpíval jsem ze srdce.
Mohl bych zpívat věrně své vlastní přesvědčení, přes všechny pochybnosti a myšlenky, které mě týraly. Miluji hudbu a jak jen budu moci být na tomto světě, nevzdám se písniček za žádných okolností.


Live vystoupení je opravdu zábava.

Na tomto světě existují stovky zábavných věcí.

Myslím, že chci vyjádřit své pocity, jako bůh, i když je to hrozně špatně.

Při sledování live videa ten den, nemohl jsem si pomoci, ale truchlil jsem. I z vlastního přesvědčení, a rozhodl jsem se opustit twitter.

Všechny vaše zprávy a odpovědi jsou pro mě pokladem, takže vás budu dále sledovat každý den, jako vždy.

An Cafe je stále můj sen. Po An Cafe nic.

Já jsem v pořádku, takže se o mě nemusíte bát. Trochu pozdě ne? Je mi to líto. Sledovat tento sen je pro m zábava. Budu pokračovat jako obvykle. Nyappy. o(≧∀≦)o Od zítřka budu pokračovat v psaní blogu, že jo?

Díky všem Cafekkos.
_________________________________________________________________________

Miku's latest report on twitter (Thursday, 11.09): I quit Twitter today. I will continue to write a blog on FC ameblo. Thank you.

Decision (ameblo):
Good night.

I'm sorry that I decided to leave so suddenly from twitter.

Live in Sapporo I really felt what a joy, I sang from the heart.

I could sing true to your own beliefs, despite all the doubts and thoughts that assailed me. I love music and as much as I can be in this world, the songs will not give up under any circumstances.

Live performance is really fun.

In this world there are hundreds of fun things.

I think I want to express my feelings, as a god, even if it is terribly wrong.

When viewing live video that day, I could not help but mourn I am. I own beliefs, and I decided to quit twitter.

All your messages and replies are treasure for me, so I will continue to follow every day, as always.

An Cafe is still my dream. After An Cafe anything.

I'm fine, so don't be afraid of me. A little late is not it? I'm sorry. Follow this dream is for me entertainment. I will continue as usual. Nyappy. o ( ) o Starting tomorrow, I will continue to write a blog, right?

Thanks to all Cafekkos.


úterý 9. září 2014

An Cafe se vrací do Mexika!

An Cafe se vrátí ještě letos do Mexika!!!
V Mexiku vystoupí již potřetí a to 20. listopadu v El Plaza Condesa.

Vstupenky budou v prodeji od 12. září prostřednictvím Ticketmasteru, nebo přímo na El Plaza Condesa (Juan... Escutia #4, Col. Condesa CP. 06140 México, D.F.) bez jakéhokoliv poplatku.

CENA:
VIP vstupenka: 1500 dolarů (zahrnuje Meet & Greet, podepsaný plakát)
Normální vstupenka: 450 dolarů
Stage: 600 dolarů
Balkon: 750 dolarů