pondělí 15. září 2014

[INTERVIEW (FRAGMENT)] CZ & EN

[ROZHOVOR (FRAGMENT)]
An Cafe mluví v rozhovoru o novém singlu Mousou Momou Sorosoro.

"Mousou Momou Sorosoro" téma o "chce být známý
ostatními." Lidé ve světě
Mousou Momou Sorosoro chcete, aby to ostatní lidé viděli. Co si myslíte?

Miku: Naši fanoušci, kteří mají rádi Visual Kei jsou vždy jako my. Ale na druhou stranu mají v srdci vážné problémy. Někdy čtu tweety na Twitteru. Nepíšete "Tyto bonbóny jsou chutné" jako normální holky.

Teruki: Souhlasím s
tebou. Viděl jsem některé zprávy a zlobím se na Cafekkos (smutný). Mám o ně strach, přečetl jsem si některé z vašich tweetů na twitteru nebo blog. Měli pár slov vyjadřující pláč.

Miku: Ale myslím, ž
e tato slova vyjadřují skutečné myšlenky. Napsal jsem tuto píseň pro lidi, jako jsou oni.


________________________________________________________________
[INTERVIEW (FRAGMENT)]
An Cafe speaks in an interview about the new single M
ousou Momou Sorosoro.

"M
ousou Momou Sorosoro" topic of "wants to be known by others." People around the world Mousou Momou Sorosoro want other people to see. What do you think?

Miku: Our fans who like Visual Kei as we always are. But on the other hand, have serious heart problems. Sometimes I read tweets on Twitter. Do
n't say "These candies are delicious" like normal girls.

Teruki: I agree with you. I saw some of the reports and I am angry at Cafekkos (
sad). I'm worried about them, I have read some of your tweets on twitter or blog. They had a few words expressing crying.

Miku: But I think that these words express the real thoughts.
I wrote this song for people like them.