neděle 14. září 2014

Miku opouští twitter / Miku leaves twitter (CZ &EN)

Mikova poslední zpráva na twitteru (čtvrtek 11.9.): Končím na twitteru ještě dnes. Budu dále pokračovat psát na FC blogu na ameblu. Děkuji vám.
Rozhodnutí (ameblo):


Dobrou noc
.


Je mi líto, že jsem se rozhodl odejít tak náhle z twitteru.

Živě v Sapporu jsem opravdu cítil co je to radost, zpíval jsem ze srdce.
Mohl bych zpívat věrně své vlastní přesvědčení, přes všechny pochybnosti a myšlenky, které mě týraly. Miluji hudbu a jak jen budu moci být na tomto světě, nevzdám se písniček za žádných okolností.


Live vystoupení je opravdu zábava.

Na tomto světě existují stovky zábavných věcí.

Myslím, že chci vyjádřit své pocity, jako bůh, i když je to hrozně špatně.

Při sledování live videa ten den, nemohl jsem si pomoci, ale truchlil jsem. I z vlastního přesvědčení, a rozhodl jsem se opustit twitter.

Všechny vaše zprávy a odpovědi jsou pro mě pokladem, takže vás budu dále sledovat každý den, jako vždy.

An Cafe je stále můj sen. Po An Cafe nic.

Já jsem v pořádku, takže se o mě nemusíte bát. Trochu pozdě ne? Je mi to líto. Sledovat tento sen je pro m zábava. Budu pokračovat jako obvykle. Nyappy. o(≧∀≦)o Od zítřka budu pokračovat v psaní blogu, že jo?

Díky všem Cafekkos.
_________________________________________________________________________

Miku's latest report on twitter (Thursday, 11.09): I quit Twitter today. I will continue to write a blog on FC ameblo. Thank you.

Decision (ameblo):
Good night.

I'm sorry that I decided to leave so suddenly from twitter.

Live in Sapporo I really felt what a joy, I sang from the heart.

I could sing true to your own beliefs, despite all the doubts and thoughts that assailed me. I love music and as much as I can be in this world, the songs will not give up under any circumstances.

Live performance is really fun.

In this world there are hundreds of fun things.

I think I want to express my feelings, as a god, even if it is terribly wrong.

When viewing live video that day, I could not help but mourn I am. I own beliefs, and I decided to quit twitter.

All your messages and replies are treasure for me, so I will continue to follow every day, as always.

An Cafe is still my dream. After An Cafe anything.

I'm fine, so don't be afraid of me. A little late is not it? I'm sorry. Follow this dream is for me entertainment. I will continue as usual. Nyappy. o ( ) o Starting tomorrow, I will continue to write a blog, right?

Thanks to all Cafekkos.