pondělí 21. října 2013

Nový projekt / New An Cafe project


[DŮLEŽITÉ INFO]
Vážení! An Cafe zahájili nový projekt.

Co je to?
V pracovní dny od 14:00 (GMT+1) bude běžet půlhodinové vysílání, ve kterém budou hovořit An Cafe na základě různých, bezpochyby zajímavých tématech. Projekt bude trvat do 4.1.2014, tj. do koncertu v Nippon Budokan.

 Co dělat, když to neuvidím v tento čas?
Teoreticky by se měli všechny přesony později dostat na internet, takže budou kdykoliv přístupné.
Tady je krátké video z pátečního přenosu z NicoNico.
 
https://www.youtube.com/watch?v=_tTXvuQ4BwE
http://ch.nicovideo.jp/ancafe-niconico
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[IMPORTANT INFO]
Dear! An Cafe launched a new project.

What‘s it?
On weekdays from 14:00 (GMT +1) will run a half-hour broadcast, which will speak An Cafe to
different, no doubt interesting topics. The project will last until 4th January 2014, ie. in concert at Nippon Budokan.

What to do when I see it at this time?
In theory they should all Presona later get on the internet, so be accessible at all times.
Here is a short video from Friday's transfer from NicoNico.